top of page

Modern hordható ruháimat kalocsai, matyó, kalotaszegi és torockói tájegységek viseleteit alapul véve terveztem. Fontosnak tartom, hogy hagyományőrzés címén

ne csupán a magyar népi viseletek díszítőművészetét, motívumkincsét vegyem át, hanem a régi viseletek felépítését, szerkezetét, értékét is. Az egymásra épülő kollekciók célja a tradíciók őrzése mellett a kommunikáció, s ezen keresztül az értékrend, ízlés formálása, nemzetünk megismerése és megismertetése.

 

My collections for modern women were designed by taking the folklore costumes of different folklore's distinct landscapes (Kalocsa, Mezőkövesd (matyó), 

Kalotaszeg, Torockó) as a basis. Since the structure and composition of the folklore costumes were as valuable as the embroideries, it is important

to me to use those treasures as well and compose practical, portable clothes for Women Today. The aim of my complex collections is to embalm

our rich tradition, to communicate it and get acquainted with it better.

bottom of page